- cerere de încadrare în grad de handicap;

- copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere / carte de identitate);

- copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;

- copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);

- Ancheta socială de la SPAS/Primăria de domiciliu șiFactorii de mediu în anexă;

- Fişa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant dinunitatea de îngrijiri paliative;

- Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;

- Documente medicale adiţionale la certificatul medical de tip A5 pe diverse categorii de afectări;

- Scrisori medicale, bilete de externare, rezultate investigații(din ultimele 12 luni);

- Fişa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică;

- Fişa psihopedagogică de la școala / grădinița frecventată de copil;

- copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);

- copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare + plan de servicii individualizat (după caz).