Comuna Bethausen este asezata in nord estul judetului Timis, pe malul drept al raului Bega, la 26 km de municipiul Lugoj si 20 km de orasul Faget.

Relieful zonei în care este cuprinsă comuna Bethausen se caracterizează prin predominarea suprafețelor netede ale Câmpiei Banatului, ce se prelungește sub forma unui golf în zona dealurilor pe valea Begăi.

In nord teritoriul comunei cuprinde ultimele prelungiri ale Piemontului Lipovei si in sud est Dealurile Făgetului, situate la poalele masivului Poiana Ruscă , de care se despart printr-o salba de microdepresiuni de contact.

Clima județului Timiș în general, și a zonei Bethausen în special are un caracter temperat, cu veri călduroase, ierni nu prea friguroase, primaveri destul de timpurii si toamne, uneori foarte lungi.

Vegetatia este bogata in specii.Zona de campie precum si Lunca Begai este folosita pentru diverse culturi: grâu,orz, ovaz, porumb, varza, pepeni, cartofi, livezi de pomi fructiferi, etc. teritoriul comunei face parte din zona de vegetatie a padurilor de foioase (cer, garnita, gorun, jugastru, frasin,salcam, etc.)

Comuna are o suprafata de 9027 hectare, din care arabile 4764 ha, paduri 1265 ha, livezi 107 ha, pasuni 2066 ha, fanete si livezi 425 ha, ape 139 ha, drumuri si cai ferate 178 ha, curti si constructii 136 ha si 54ha terenuri neproductive si este amplasata pe ambele maluri ale Begai.

Populatia e preponderent romana, dar in Bethausen au inceput sa vina etnici ucrainieni din judetul Maramures, din Poienile de Sub Munte.