INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII COMUNA BETHAUSEN, cu sediul în loc. Bethausen, Str. Principală nr. 66, jud. Timiș, cod poștal 307050, tel./fax: 0256.333.502 / 0256.333.319, e-mail: primaria_bethausen@yahoo.com , în calitate de achizitor, vă transmite prezenta INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire prin CERERE DE OFERTE, organizată în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect: CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE SUB FORMA UNEI LINII DE CREDIT ÎN VALOARE DE 2.500.000 LEI PENTRU REALIZAREA UNOR INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (cod CPV: 66113000-5 servicii de acordare credit) Vă informăm că invitația de participare la procedura de atribuire sus-menționată este publicată pe pagina de internet a autorității contractante: http://www.e-primarii.ro/primaria-bethausen Documentația de atribuire a contractului de achiziție poate fi obținută la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat și adresată autorității contractante COMUNA BETHAUSEN, cu sediul în loc. Bethausen, Str. Principală nr. 66, jud. Timiș, cod poștal 307050, tel./fax: 0256.333.502 / 0256.333.319, e-mail: primaria_bethausen@yahoo.com. Oferta societății dumneavoastră trebuie transmisă la adresa COMUNA BETHAUSEN, cu sediul în loc. Bethausen, Str. Principală nr. 66, jud. Timiș, cod poștal 307050, împreună cu toate documentele prevăzute în documentația de atribuire. Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 01.02.2013 ora 1100 la sediul autorității contractante, cu termen limită de depunere a ofertelor în data de 01.02.2013 ora 1000. PRIMAR, Lihoni Ioan