Adulti:

- cerere tip (modelul anexat);- copie după documentele de identitate;
- Certificat medical cu referat privind situaţia medicală prezentă de la specialist (- în original);
- scrisoare medicală – tip, de la medicul de familie (numai în situaţia primei prezentări la Serviciul de evaluare complexă), (- în original);
- acte medicale în copie: -imagistică, de laborator, biletele de externare, tratamente recuperatorii, etc;
- anchetă socială, de la serviciul social al primăriei de domiciliu (- în original);
- documente care atestă statutul social al persoanei (- copie);
- cupon de pensie şi decizia de pensionare;
- decizie medicală asupra capacităţii de muncă;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat;
- adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri;
- copie după actele de studii (numai în cazul obţinerii certificatului de orientare profesională);
- copie dupa Certificatul de încadrare în grad de handicap – precedent şi programul individual de reabilitare şi integrare socială;
- folie de plastic / dosar plastic.